مطالب توسط boomgard_admin

دستورالعمل های جهانی برای ایجاد، توسعه و مدیریت اقامتگاههای بومی

معیار اساسی پایداری یک اقامتگاه بومی ، اثرات آن بر روی محیط زیست است .این تاثیرات از مرحله ساخت وساز اقامتگاه آغاز میشود و با عملیات روزانه آن ادامه می یابد. اقامتگاههای بومی ، تنوع زیستی و فرهنگی و برخی از زیباترین مناظر دنیا را به گردشگران و بازدید کنندگان ارائه می دهند. اگر طراحی […]